Skočit na obsah
Horni prave Horni leve

Legislativní informace, změny v povolování jackpotů

s námi jste vidět kontakty |  novinky |  legislativní informace


       |
INCOME, spol. s r. o.
Mukařovského 1985/5
155 00 Praha 5
tel.: +420 251 116 000
fax: +420 251 116 020

provozování Jackpotů Legislativní informace změny v povolování jackpotů

změny v povolování jackpotů

Změny v povolování jackpotů od 1.září 2008, z překlenovacím obdobím do 31. prosince 2008.
Pro podrobnosti prosím klikněte na následující odkaz: http://www.mfcr.cz/cps/rde/xchg/mfcr/xsl/podminky_povolovani_41225.html


S ohledem na platnost nové Metodické příručky: Systém kumulované výhry – JACPOT a kumulovaná výhra – JACKPOT, vydanou 1.července 2008, Č.j.:34/55668/2008,doporučujeme našim zákazníkům:
Neměnit tovární natavení našich systémů kumulované výhry, popřípadě toto nastavení opět použít, nebo si vyžádat u naší firmy bezplatný upgrade verze softwaru.
Při nastavení systému kumulované výhry nezadávat v podmínkách pro výhru minimum hráčů, ponechat volbu „Automaticky“.
Toto opatření souvisí s nutností dodržovat zejména článek 2.2 výše zmíněného metodického pokynu.


Případné dotazy rádi zodpovíme.

Email: info@income.cz
Telefon: 251 116 000
Fax: 251 116 020

V objednávce uveďte: výrobní čísla jackpotů a druh provozu 10.000,-Kč/100.000,-Kč (herna/kasino), případně, zda užíváte jackpot pro technická zařízení (například ruleta, nebo kostky).
Vyřízení objednávky trvá obvykle 14 dnů.
Cena za vydání osvědčení o provozu schopnosti a registrační známky se řídí podle objednaného počtu. Nepřevýší však 3500,-Kč/1ks.
Registrační známka má platnost omezenou na 2 roky. Osvědčení má platnost prodlouženou na 5 let.
Objednávku na osvědčení o provozu schopnosti a registrační známku posílejte prosím na email: rh@income.cz

 
INCOME, spol. s r. o.